suffering tiếng Anh là gì?

suffering tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng suffering trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ suffering tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm suffering tiếng Anh
suffering
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ suffering

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: suffering tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

suffering tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ suffering trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ suffering tiếng Anh nghĩa là gì.

suffering /’sʌfəriɳ/

* danh từ
– sự đau đớn, sự đau khổ

* tính từ
– đau đớn, đau khổsuffer /’sʌfə/

* ngoại động từ
– chịu, bị
=to suffer a defeat+ bị thua
=to suffer a pain+ bị đau đớn
– cho phép; dung thứ, chịu đựng
=I suffer them to come+ tôi cho phép họ đến
=how can you suffer his insolence?+ làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được sự láo xược của nó?

* nội động từ
– đau, đau đớn, đau khổ
=to suffer from neuralgia+ đau dây thần kinh
– chịu thiệt hại, chịu tổn thất
=the enemy suffered severely+ quân địch bị thiệt hại nặng nề
=trade is suffering from the war+ sự buôn bán bị trì trệ vì chiến tranh
– bị xử tử

Thuật ngữ liên quan tới suffering

Xem thêm: Chi nhánh công ty tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của suffering trong tiếng Anh

suffering có nghĩa là: suffering /’sʌfəriɳ/* danh từ- sự đau đớn, sự đau khổ* tính từ- đau đớn, đau khổsuffer /’sʌfə/* ngoại động từ- chịu, bị=to suffer a defeat+ bị thua=to suffer a pain+ bị đau đớn- cho phép; dung thứ, chịu đựng=I suffer them to come+ tôi cho phép họ đến=how can you suffer his insolence?+ làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được sự láo xược của nó?* nội động từ- đau, đau đớn, đau khổ=to suffer from neuralgia+ đau dây thần kinh- chịu thiệt hại, chịu tổn thất=the enemy suffered severely+ quân địch bị thiệt hại nặng nề=trade is suffering from the war+ sự buôn bán bị trì trệ vì chiến tranh- bị xử tử

Đây là cách dùng suffering tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ suffering tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

suffering /’sʌfəriɳ/* danh từ- sự đau đớn tiếng Anh là gì?
sự đau khổ* tính từ- đau đớn tiếng Anh là gì?
đau khổsuffer /’sʌfə/* ngoại động từ- chịu tiếng Anh là gì?
bị=to suffer a defeat+ bị thua=to suffer a pain+ bị đau đớn- cho phép tiếng Anh là gì?
dung thứ tiếng Anh là gì?
chịu đựng=I suffer them to come+ tôi cho phép họ đến=how can you suffer his insolence?+ làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được sự láo xược của nó?* nội động từ- đau tiếng Anh là gì?
đau đớn tiếng Anh là gì?
đau khổ=to suffer from neuralgia+ đau dây thần kinh- chịu thiệt hại tiếng Anh là gì?
chịu tổn thất=the enemy suffered severely+ quân địch bị thiệt hại nặng nề=trade is suffering from the war+ sự buôn bán bị trì trệ vì chiến tranh- bị xử tử

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp