Download Symantec Endpoint Protection 14.2.1031.0100 Full Cr@ck

Symantec Endpoint Protection là một phần mềm chống virus tiên tiến với chức năng tường lửa cung cấp bảo mật cho cả máy chủ và máy trạm. Symantec Endpoint Protection kết hợp nhiều lớp bảo vệ để chủ động bảo vệ máy tính của bạn chống lại các mối đe dọa đã biết và chưa biết cả tấn công cục bộ và mạng. Nó cung cấp bảo vệ chống virus và Spyware tiên tiến, bảo vệ mối đe dọa chủ động, bảo vệ mối đe dọa mạng và giảm thiểu khai thác chung. Nó vượt xa chống virus, chủ động phát hiện và chặn các mối đe dọa tiên tiến nhất hiện nay với bảo mật thông minh trên nhiều điểm kiểm soát, bao gồm điểm cuối, mạng và email.

Symantec Endpoint Protection 14.2 là bản cập nhật mới nhất của tính năng bảo vệ điểm cuối mạnh mẽ này. Symantec Endpoint Protection được thiết kế để bảo vệ chống lại các mối đe dọa tiên tiến với nhiều lớp bảo vệ nhằm chủ động bảo vệ máy tính của bạn chống lại các mối đe dọa đã biết và chưa biết. Nó có thể ngăn chặn các mối đe dọa cao cấp, các tập tin độc hại và các biến thể phần mềm độc hại mới thậm chí ngăn chặn hầu hết các mối đe dọa trước khi chúng có thể chiếm chỗ ở trên máy.

Các tính năng chính:

là bản cập nhật mới nhất của tính năng bảo vệ điểm cuối mạnh mẽ này.được thiết kế để bảo vệ chống lại các mối đe dọa tiên tiến với nhiều lớp bảo vệ nhằm chủ động bảo vệ máy tính của bạn chống lại các mối đe dọa đã biết và chưa biết. Nó có thể ngăn chặn các mối đe dọa cao cấp, các tập tin độc hại và các biến thể phần mềm độc hại mới thậm chí ngăn chặn hầu hết các mối đe dọa trước khi chúng có thể chiếm chỗ ở trên máy.

 • Antivirus, antispyware và tường lửa
 • Khả năng khóa hệ thống tự động
 • Kiểm soát hạn chế và cho phép truy cập
 • Phát hiện các phần mềm độc hại và các mối đe dọa nhanh chóng
 • Bảo vệ mở rộng với tính linh hoạt
 • Tính toàn vẹn phát hiện thay đổi trái phép
 • Quản lý trên toàn bộ vật lý và ảo
 • Theo dõi và kiểm soát hành vi của ứng dụng
 • Tối ưu hóa cho vật lý và ảo
 • Chủ động bảo vệ hệ sinh thái của bạn
 • Cung cấp nhiều lớp bảo vệ
 • Triển khai từ xa và quản lý khách hàng
 • Máy khách và bảng điều khiển được hỗ trợ cao
 • Dừng các tệp độc hại và phần mềm độc hại hàng loạt
 • Rất dễ triển khai, cập nhật và quản lý
 • Hỗ trợ danh sách trắng và danh sách đen
 • Và nhiều hơn nữa.

Có gì mới trong Symantec Endpoint Protection 14 :

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp