Table Of Contents là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   
Tiếng Anh
Table Of Contents
Tiếng Việt
Mục Lục (Sách…)

Chủ đề
Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Table Of Contents là gì?

Mục lục, thường được đặt đầu đơn giản là nội dung và được viết tắt một cách không chính thức là TOC, là một list, thường được tìm thấy trên một trang trước khi mở màn một tác phẩm viết, những tiêu đề chương hay phần của nó hay miêu tả ngắn gọn với số trang khởi đầu của chúng .

  • Table Of Contents là Mục Lục (Sách…).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Table Of Contents nghĩa là Mục Lục (Sách…).

Mục lục thường gồm có những tiêu đề hay diễn đạt của những tiêu đề cấp một ( những chương trong những tác phẩm dài hơn ) và thường gồm có những đề mục cấp hai ( những phần hay những tiêu đề A ) trong những chương và nhiều lúc thậm chí còn gồm có những đề mục cấp ba ( phần phụ hay phần đầu B ) cũng trong những phần. Độ sâu của cụ thể trong mục lục nhờ vào vào độ dài của tác phẩm, tác phẩm dài hơn thì ít hơn. Các báo cáo giải trình chính thức ( mười trang trở lên và quá dài để ghi vào bản ghi nhớ hay thư ) cũng có mục lục. Trong một cuốn sách tiếng Anh, mục lục thường Open sau trang tiêu đề, thông tin bản quyền và trong những tạp chí kỹ thuật, phần tóm tắt ; trước bất kể list bảng hay số liệu nào, lời nói đầu và lời tựa .
Mục lục in cho biết số trang nơi khởi đầu của mỗi phần, trong khi những mục kỹ thuật số cung ứng những link để đi đến từng phần. Định dạng và vị trí của số trang là yếu tố của nhà xuất bản. Nếu số trang Open sau văn bản tiêu đề, chúng hoàn toàn có thể được đặt trước những ký tự được gọi là đầu, thường là dấu chấm hay dấu chấm, chạy từ tiêu đề chương hay mục ở phía đối lập của trang hay số trang hoàn toàn có thể vẫn gần với tiêu đề hơn. Trong một số ít trường hợp, số trang Open trước văn bản .

Nếu một cuốn sách hay tài liệu chứa các chương, bài báo hay câu chuyện của các tác giả khác nhau, tên của họ thường xuất hiện trong mục lục.

Bạn đang đọc: Table Of Contents là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Definition: A table of contents, usually headed simply Contents and abbreviated informally as TOC, is a list, usually found on a page before the start of a written work, of its chapter or section titles or brief descriptions with their commencing page numbers.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Ví dụ với những nhà chỉ huy :
Chương 1 : Bắt đầu. .. .. .. .. .. . 1
Giới thiệu. .. .. .. .. .. .. .. .. . 2
Bước tiếp theo. .. .. .. .. .. .. . 3
Ví dụ không có chỉ huy :
Chương 1 : Bắt đầu 1

Giới thiệu 2

Các bước tiếp theo 3
Ví dụ với những tác giả :
1. Giới thiệu về Sinh học Arthur C. Smith 1
2. Vi sinh vật học Susan Jones 10
3. Những tân tiến trong Công nghệ sinh học T.C. Chang 24
Ví dụ với văn bản diễn đạt :

Chương 1                                                                                                3
Trong đó lần đầu tiên chúng ta gặp anh hùng và nữ anh hùng của mình,
một bữa tiệc dạ tiệc, và bắt đầu một cuộc hành trình bất ngờ.

Chương 2                                                                                                12
Cuộc hành trình có một ngã rẽ bất thường và những nhân vật phản diện mới
được phát hiện.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Table Of Contents

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Table Of Contents là gì? (hay Mục Lục (Sách…) nghĩa là gì?) Định nghĩa Table Of Contents là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Table Of Contents / Mục Lục (Sách…). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp