Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?

Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?

Đề bài

Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?

Bạn đang xem: Tại sao nói Cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 5, 6, suy luận để trả lời.

Lời giải chi tiết

Xem thêm: ELECTRON LÀ GÌ? BẢN CHẤT CỦA NÓ – CÂN ĐIỆN TỬ FUJIHATSU

Cách mạng tư sản có đặc điểm:

– Mục đích: lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

– Lực lượng lãnh đạo: giai cấp tư sản.

– Động lực cách mạng: đông đảo quần chúng nhân dân.

– Kết quả, ý nghĩa: nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

Cuộc Duy Tân Minh Trị tuy không lật đổ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến, nhưng đã xóa bỏ những tàn dư của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Xem thêm: ACB Online – Cách Đăng Ký & Sử Dụng ACB Online Chi Tiết

Sau cuộc Duy tân Minh Trị, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

⟹ Như vậy, Cuộc Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản.

Loigiaihay.com

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Hỏi Đáp