Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao


Video hướng dẫn thực hiện

Tạo Listbox cơ bản trong Excel.

Trước tiên bạn phải chuẩn bị File cần thiết để tạo danh sách tự động Listbox trong excel.

Bạn đang xem: Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

Bạn cần bôi đen phần cần tạo Listbox -> kích chọn Data -> chọn Data Validation.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

Trong mục Data Validation -> Settings -> Allow (ta chọn List) -> Source (kích vào vô này) -> bôi đen toàn bộ thành phần để trở thành Listbox -> ok.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

Kết quả của tạo Listbox cơ bản trong Excel.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

Chú ý: cách tạo Listbox cơ bản này có nhược điểm là khi bạn thêm một thành phần nữa vào danh sách thì khi  tìm kiếm sẽ không hề được hiển thị trong danh sách trỏ xuống.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

Xem thêm: YEAR (Hàm YEAR)

Tạo Listbox nâng cao.

Ta vẫn bôi đen phần cần tạo Listbox -> Data -> Data Validation.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

Tại mục Data Validation -> Settings -> Allow (ta chọn List) -> Source (trong ô source ta sẽ thay bằng một hàm offset).

  • Đầu tiên mình sẽ gõ: =offset mở ngoặc tích vào ô đầu tiên của danh sách phần để trở thành Listbox rồi phẩy 0 phẩy 0.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

  • Phẩy Counta mở ngoặc tích hết vào cột của phần để trở thành Listbox đóng ngoặc trừ 1 đóng ngoặc.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

  • Hàm Hoàn chỉnh:=OFFSET(Sheet2!$B$2,0,0,COUNTA(Sheet2!$B:$B)-1)

Kết quả tạo Listbox nâng cao.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

Ưu điểm của cách tạo Listbox nâng cao là khi bạn thêm bất cứ một thành phần gì trong cột để trở thành Listbox thì đều được hiện lên ở Listbox.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

Tạo Listbox nâng cao thông minh.

Khi tạo xong Listbox với hộp danh sách quá dài gây khó khăn trong lúc tìm kiếm thì một Listbox nâng cao thông minh là một lựa chọn tối ưu cho vấn đề này.
Phần này khá dài nên mình sẽ chia ra thành nhiều bước cho bạn dễ hình dung và thực hiện.
B1: Đầu tiên ta cần Define Name phần để trở thành Listbox: kích vào ô đầu ở phần để trở thành Listbox -> Formulas -> Define Name.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

B2: Ở phần Name thì đặt tên theo tên phần để trở thành Listbox -> Refers To(dùng hàm offset).

  • Hàm offset: =offset mở ngoặc tích vào ô đầu tiên của danh sách phần để trở thành Listbox rồi phẩy 0 phẩy 0 phẩy Counta mở ngoặc tích hết vào cột của phần để trở thành Listbox đóng ngoặc trừ 1 phẩy 1 đóng ngoặc -> ok.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

Chú ý: trong phần để trở thành Listbox phải được xếp theo chiều tăng hoặc giảm dần theo bảng chữ cái. Cách thực hiện:
kích vào ô tiêu đề -> Data -> Filter -> chọn.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

B3: Quay lại Sheet1 để Define một cái Name mới. kích vào vô đầu tiên của cột cần Listbox -> Formulas -> Define Name.

Xem thêm: Các hàm Logic trong Excel: And, Or, Xor và Not- công thức, cách dùng và ví dụ

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

B4: trong Name (đặt tên) -> trong Refers dùng hàm offset.

  • Hàm offset:  =offset mở ngoặc tích vào ô đầu tiên của danh sách phần để trở thành Listbox phẩy Match mở ngoặt kích vào vô đầu tiên của cột cần Listbox và bấm F4 ba lần để phía trong ngoặc trở thành (Sheet1!E5) không còn dấu $.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

  • Tiếp tục gõ: &”*” phẩy danh sách tỉnh mình vừa tạo phẩy 0 đóng ngoặc lại trừ 1 phẩy 0 phẩy Countif mở ngoặc danh sách tỉnh mình vừa tạo phẩy kích vào vô đầu tiên của cột cần Listbox bấm F4 ba lần để phía trong ngoặc trở thành (Sheet1!E5) không còn dấu $ mở ngoặc kép * đóng ngoặc kép đóng ngoặc phẩy 1 đóng ngoặc -> ok.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

B5: Vào Data Validation -> trong Allow chọn List -> trong Source bấm f3 chọn tên bạn vừa Define -> ok.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

B6: Vào Data Validation -> Error Alert -> bỏ dấu tích -> ok.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

B7: để các ô phía dưới có danh sách trỏ xuống bạn đặt chuột ngay góc của ô rồi kéo xuống.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

Kết quả tạo Listbox nâng cao thông minh.

Tạo Danh Sách Tự Động Listbox Trong Excel Cơ Bản, Nâng Cao. 8/2021

Bạn có góp ý hay chia sẽ đừng quên để lại phía dưới phần bình luận. Cảm ơn bạn đã chọn xem bài viết của chúng tôi. Chúc bạn thực hành thành công.

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Excel