Tạo mục lục hình ảnh trong word 2010, 2013, 2016

Hướng dẫn cách thêm mục lục của hình ảnh trong bài báo cáo, luận văn, đề tài tốt nghiệp. Word 2010/ 2013/ 2016 sẽ tự động tạo mục lục và liên kết tới trang văn bản của hình ảnh đó. Muốn tạo mục lục cho hình ảnh thì trước tiên các bạn phải thực hiện đánh chỉ mục cho tất cả các hình ảnh cần tạo mục lục

>> Xem: Đánh mục lục hình ảnh theo chương – phần trong word

Bạn đang xem: Tạo mục lục hình ảnh trong word 2010, 2013, 2016

Muốn tạo mục lục cho hình ảnh thì trước tiên các bạn phải thực hiện đánh chỉ mục cho tất cả các hình ảnh cần tạo mục lục. Các bạn thực hiện theo các bước dưới đây để tạo mục lục tự động

Video hướng dẫn tạo mục lục tự động cho hình ảnh Không theo STT của Chương/Phần

Video hướng dẫn tạo mục lục hình ảnh tự động theo STT của Chương/Phần (Trình bày cho Báo cáo, Luận Văn, Đề tài)

Xem thêm: Sao chép trang trong Word

Bước 1 Lần lượt nhấn chọn các hình ảnh cần đánh mục lục và thực hiện chọn TAB REFERENCES/ INSERT CAPTION

Tạo mục lục hình ảnh trong word 2010 – 2013 - 2016: Thủ thuật Word 8/2021

Tạo mục lục hình ảnh trong word 2010 – 2013 - 2016: Thủ thuật Word 8/2021

Bước 2 Hộp thoại hiên lên, chọn NEW LABEL

Tạo mục lục hình ảnh trong word 2010 – 2013 - 2016: Thủ thuật Word 8/2021

Bước 3 Đánh nhãn cho hình ảnh là HÌNH, nhấn OK

Tạo mục lục hình ảnh trong word 2010 – 2013 - 2016: Thủ thuật Word 8/2021

Bước 4 Đánh tên cho hình ảnh sẽ tạo mục lục tại ô CAPTION sau chữ HÌNH 1, Phần LABEL chọn là Hình

Tạo mục lục hình ảnh trong word 2010 – 2013 - 2016: Thủ thuật Word 8/2021

Bước 5 Thực hiện tương tự cho tất cả các hình ảnh theo các bước như trên

Chọn Hình Ảnh cần tạo mục lục, chọn TAB REFERENCES/ INSERT CAPTION, hộp thoại hiên lên Chọn LABEL là HÌNH và nhập tên cho hình ảnh sẽ tạo mục lục ở phần CAPTION, sau đó nhấn OK.

Tạo mục lục hình ảnh trong word 2010 – 2013 - 2016: Thủ thuật Word 8/2021

Bước 6 Bước chèn mục lục tự động sau khi đã đánh chỉ mục cho tất cả hình ảnh

Chọn vị trí cần đặt mục lục hình ảnh, Chọn TAB REFERENCES/ INSERT TABLE OF FIGUES/ NHẤN OK

Tạo mục lục hình ảnh trong word 2010 – 2013 - 2016: Thủ thuật Word 8/2021

Xem thêm: Cách hiển thị thanh công cụ trong Word nhanh chóng đơn giản

Tạo mục lục hình ảnh trong word 2010 – 2013 - 2016: Thủ thuật Word 8/2021

Kết quả hiển thị mục lục tự động cho hình ảnh

Tạo mục lục hình ảnh trong word 2010 – 2013 - 2016: Thủ thuật Word 8/2021

>> Hướng dẫn tạo mục lục tự động trong Word 2010/ 2013/ 2016 dễ hiểu nhất

Chúc các bạn thực hiện thành công và có một bài trình bày word thật đẹp mắt

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Word