thảm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Vài giọt nước mắt ứa ra từ khoé mắt con bé và rơi trên tấm vải rẻo xanh đậm ấy, và như thể có phép lạ, tấm thảm đã trở thành món quà sinh nhật quý giá nhất trên thế gian này .

A tear or two slipped from her eye and splashed onto the dark blue remnant that, as if by magic, had become the most precious birthday present in the whole world .

EVBNews

Người nào cũng bị các định luật vật lý, như là luật về trọng lực, giới hạn sự tự do của mình. Không một ai lơ đi luật này mà lại không bị hậu quả thảm hại.

Everyone is restricted in his freedom by physical laws, such as the law of gravity, which cannot be ignored with impunity .

jw2019

Sự ứng nghiệm thảm hại trong tương lai gần kề

A Tragic Fulfillment in the Offing

jw2019

Sự chết chóc mà chiến tranh gây ra trong thế kỷ 20 thảm khốc đến mức không thể hình dung nổi.

Death in twentieth-century war has been on a scale which is hard to grasp.

jw2019

Một tiếng đồng hồ sau, như thường lệ, là thảm họa.

The next hour was, as usual, a disaster.

Literature

Lời tường thuật cũng đáng cho chúng ta chú ý vì nêu bật những ân phước có được qua sự vâng lời Đức Chúa Trời thật và hậu quả thảm hại khi bất tuân lệnh Ngài.

The narrative is also of interest to us because it highlights the blessings that come from obedience to the true God and the consequences of disobedience to him.

jw2019

Tôi mà còn mang về tấm thảm nữa, vợ tôi sát hại tôi mất, Chris.

And if I bring home another rug, my wife’ll murder my motherfucking ass, Chris.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 1871 đoàn thám hiểm Polaris, một nỗ lực của người Mỹ, do Charles Francis Hall chỉ huy, đã chấm dứt trong thảm hoạ.

In 1871 the Polaris expedition, a US attempt on the Pole led by Charles Francis Hall, ended in disaster.

WikiMatrix

Có thể chúng ta được cho biết về nhu cầu tài chính liên quan đến hội nghị mình tham dự, việc sửa chữa văn phòng chi nhánh hoặc giúp đỡ anh em ở vùng có thảm họa.

We may be made aware of financial needs with regard to renovations to our local branch office, a convention we are attending, or assistance to our brothers after a natural disaster.

jw2019

” À, con đoán là chúng ta đã biết người bạn thân nhất của con nghĩ về con nhiều như thế nào rồi, phải không, Mẹ ? ” Con bé cố nói bằng giọng vui vẻ nhưng trông nó thật thảm hại .

” Well, I guess we know how much my best friend thinks of me, huh, Mom ? ” Her attempt at a breezy tone failed miserably .

EVBNews

Đầu tư vào các hoạt động sẵn sàng ứng phó thiên tai từ việc tăng cường các dịch vụ dự báo hiểm hoạ đến khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên, có thể đạt chi phí hiệu quả đáng kinh ngạc, và giúp giảm tác động thảm hoạ thiên tai một cách to lớn.

Investing in disaster preparedness, from strengthening hazard forecast services to restoring natural ecosystems, can be surprisingly cost-effective, greatly reducing the impact of natural hazards .

worldbank.org

Một cuộc thảm sát.

It was a massacre.

OpenSubtitles2018. v3

Đầu năm 1649, sau một trong những chiến thắng quân sự của mình, ông đã hạ lệnh tiến hành một cuộc thảm sát kéo dài sáu ngày các cư dân trong thành Tương Đàm thuộc tỉnh Hồ Nam ngày nay.

In early 1649, after one of his military victories, he ordered a six-day massacre of the inhabitants of the city of Xiangtan in present-day Hunan.

WikiMatrix

Xem thêm: Đế quốc Ottoman – Wikipedia tiếng Việt

Toàn bộ 224 người có mặt trên chuyến bay đã thiệt mạng, khiến đây là vụ rơi máy bay thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không Nga cũng như trong lãnh thổ Ai Cập.

With its death toll of 224 people, Flight 9268 is the deadliest air disaster both in the history of Russian aviation and within Egyptian territory.

WikiMatrix

Hiện là đồng chủ tịch của Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI), một tổ chức từ thiện hoạt động để ngăn chặn các cuộc tấn công thảm khốc bằng vũ khí hạt nhân, sinh học và hóa học, Nunn phục vụ trong 24 năm với tư cách là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Georgia (1972 đến 1997) đảng viên của đảng Dân chủ.

Currently the co-chairman of the Nuclear Threat Initiative (NTI), a charitable organization working to prevent catastrophic attacks with nuclear, biological, and chemical weapons, Nunn served for 24 years as a United States Senator from Georgia (1972 until 1997) as a member of the Democratic Party.

WikiMatrix

Một thảm trạng xảy ra sau Thế chiến II được cuốn The World Book Encyclopedia (Bách khoa Tự điển Thế giới, 1973) miêu tả là “nạn đói lớn nhất trong lịch sử thế giới”.

After the second world war came what The World Book Encyclopedia (1973) describes as “the greatest world-wide shortage of food in history.”

jw2019

Điều đưa tôi tới công việc bi thảm này.

Which brings me to this tragic business.

OpenSubtitles2018. v3

Vào năm 1963, trong khi còn ở Chi-lê, Patsy và tôi phải khổ vì cái chết thảm thương của bé gái chúng tôi.

(Psalm 34:19) In 1963, while still in Chile, Patsy and I experienced the tragic death of our baby girl.

jw2019

Ngay sau thảm bại tại trận Callinicum, người Ba Tư đã có các cuộc đàm phán không thành công với người La Mã.

Immediately after the Battle of Callinicum the Persians and Romans negotiated without success.

WikiMatrix

Các giáo-phái này hợp thành phần nồng-cốt của “Ba-by-lôn lớn”, đế-quốc đẫm máu của tôn-giáo giả, đã phải chịu thảm-bại về thiêng-liêng sau thế-chiến thứ nhất, vì sự kết án của Đức Giê-hô-va.

They are the dominant part of “ Babylon the Great, ” the bloodguilty world empire of false religion, which suffered a great fall spiritually following the first world war, being condemned by Jehovah .

jw2019

Anh sẽ chịu trách nhiệm về những vụ thảm sát và chết đói tàn khốc mà anh chưa từng thấy.

You’d be responsible for slaughter starvation the likes of which you’ve never seen.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 2005, các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng cho thấy hoạt động động đất năm 2004 ở khu vực Rãnh Java có thể dẫn đến sự dịch chuyển thảm khốc hơn nữa trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, có lẽ chưa đến một thập kỷ.

In 2005, scientists found evidence that the 2004 earthquake activity in the area of the Java Trench could lead to further catastrophic shifting within a relatively short period of time, perhaps less than a decade.

WikiMatrix

THẢM HỌA HẠT NHÂN THEO SAU

NUCLEAR DISASTER FOLLOWS

jw2019

Nói cách khác, nếu bạn không thật sự đầu tư vào nguồn nhân lực, lợi tức dân số tương tự có thể là thảm họa dân số.

In other words, if you don’t really invest in the human capital, the same demographic dividend can be a demographic disaster.

ted2019

Cái cuộc thi thảm hại của anh là lý do nhà hát không có khán giả.

Your pathetic shows are the reason that theater no longer has an audience.

Xem thêm: Spirometry là gì

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp