Thị phần trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

3. Thế còn thị phần thì sao ?

3. What about market share ?

EVBNews

Từ ngữ ở đây được hiểu theo nghĩa ẩn dụ và biểu thị phần tốt nhất của bầy.

The expression is here used figuratively and denotes the best of the flock.

jw2019

Khoảng 76% dân số sống ở đô thị, phần còn lại là những người du mục chăn gia súc.

Approximately 76% of local residents are urban dwellers; the remainder are pastoralists.

WikiMatrix

Thị phần thường bị ảnh hưởng bởi sức mạnh thị trường.

The market share usually is affected by market power.

WikiMatrix

Thị phần viễn thông của người Ấn.

Percentage of Indian telecommunication market.

OpenSubtitles2018. v3

Thị phần giảm từ 35% xuống còn chỉ 8%.

Market share fell from 35 percent to only 8 percent.

Literature

Mỗi công ty họ đều chiếm 40% thị phần đánh giá những công ty và quốc gia lớn .

They each have 40 % apiece of the business of rating major companies and countries .

EVBNews

Công ty nào chiếm được thị phần lớn sẽ có lợi thế thống trị thị trường.

Companies who utilize mass collaboration will dominate their respective markets .

WikiMatrix

Bia Heineken và Tiger cùng thống trị phân khúc bia cao cấp Việt Nam với khoảng 85% thị phần.

Heineken and Tiger beers together dominate the Vietnam premium beer segment with approximately 85% of the market share.

WikiMatrix

Theo phân tích của Liveinternet.ru, Yandex Browser đã đạt 2,3% thị phần tại Nga sau 2 tháng phát hành.

According to LiveInternet analytics, Yandex Browser reached 2.3% market share in Russia two months after its release.

WikiMatrix

Vaala là một đô thị Phần Lan.

Dinar is a currency unit.

WikiMatrix

Tháng 1 năm 2009, Lyon đứng vị trí số một trong thị phần khách sạn ở Pháp.

In January 2009, Lyon ranked first in France for hostels business.

WikiMatrix

Cột “Lượt hiển thị” thể hiện hiển thị tần suất hiển thị phần tử của bạn.

The “ Impressions ” column displays how often your asset is shown .

support.google

Xem thêm: Chi nhánh công ty tiếng Anh là gì?

Tuy nhiên, trong năm qua RIM đã cho thấy thị phần của họ tụt xuống 6%, theo IDC .

In the past year, however, RIM has watched its market share plummet to just 6 percent, according to IDC .

EVBNews

Từ khi phát hành Ryzen, thị phần CPU của AMD đã tăng lên.

Since the release of Ryzen, AMD’s CPU market share has increased.

WikiMatrix

Đề xuất giới hạn thị phần bán lẻ của Woolworths và Coles xuống còn 22,5% mỗi công ty.

Legislate to limit Woolworths and Coles duopoly to 22.5 per cent market share each.

WikiMatrix

Vào thời điểm cao trào, thương điếm tại Hirado đã chiếm được một thị phần rộng lớn.

At its maximum the Hirado trading post covered a large area.

WikiMatrix

Thực chất thì chúng tôi lại tăng thị phần.

We literally gained market share.

ted2019

Đạt đến đỉnh 95% vào năm 2002 và 2003, thị phần của nó từ đó giảm đều đặn.

Having attained a peak of about 95% during 2002 and 2003, its market share has since declined at a slow but steady pace.

WikiMatrix

Firefox đã đạt 28% thị phần trong năm 2011.

Firefox reached a 28% market share in 2011.

WikiMatrix

Họ cùng nhau quản lý hơn 40% thị phần.

Together they manage over 40% of the market share.

WikiMatrix

Từ con số chỉ là 0,69% vào tháng 10 năm 2006, Firefox 2.0 hiện nay đang nắm giữ 11,07% thị phần.

From just 0.69% in October 2006, Firefox 2.0 is now accounting for 11.07% of the market.

WikiMatrix

Tính đến tháng 2 năm 2016, nó vẫn là hãng vận tải lớn thứ năm trong nước với thị phần 8%.

As of February 2016, it remains the fifth largest carrier in the country with an 8% market share.

WikiMatrix

Để định cấu hình trình kích hoạt mức hiển thị phần tử, hãy làm theo các bước sau:

To configure an element visibility trigger :

support.google

Nó chiếm một thị phần nhỏ, nhưng, vẫn có cả tỷ tìm kiếm hàng tháng.

It’s a small market share, but still, it’s billions of searches a month.

OpenSubtitles2018. v3

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp