Nhà Nước Thu Hồi Đất Tiếng Anh Là Gì, Nhà Nước Thu Hồi Đất (Land Acquisition) Là Gì

Nhà nước thu hồi đất (Land Acquisition)

Nhà nước thu hồi đất ( tiếng Anh : Land Acquisition ) là việc Nhà nước quyết định hành động thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất

Nhà nước thu hồi đất – danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ Land Acquisition hoặc Land Recovery.

Bạn đang xem : Thu hồi đất tiếng anh là gì

Nhà nước thu hồi đấtlà việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.(TheoLuật đất đai năm 2013)

Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Sử dụng đất không đúng mục tiêu đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục tiêu mà liên tục vi phạm .2. Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất .3. Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng người dùng hoặc không đúng thẩm quyền .4. Đất không được chuyển nhượng ủy quyền, Tặng cho theo qui định mà nhận chuyển nhượng ủy quyền, nhận khuyến mãi cho .5. Đất được Nhà nước giao để quản lí mà để bị lấn, chiếm .6. Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo qui định mà người sử dụng đất do thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm để bị lấn, chiếm .7. Người sử dụng đất không triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm so với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành .

Xem thêm: Del Networking Event Là Gì, Kỹ Năng Networking Hiệu Quả, Thuật Ngữ Quan Trọng Bạn Nên Biết

Xem thêm: Rave là gì? Tìm hiểu về Rave

8. Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục ; đất trồng cây nhiều năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục ; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục .9. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến trình sử dụng đất chậm 24 tháng so với quy trình tiến độ ghi trong dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kể từ khi nhận chuyển giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng .Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ góp vốn đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất so với thời hạn chậm quá trình thực thi dự án Bất Động Sản trong thời hạn này .Hết thời hạn được gia hạn mà chủ góp vốn đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và gia tài gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng .Thẩm quyền thu hồi đất

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất

1. Thu hồi đất so với tổ chức triển khai, cơ sở tôn giáo, người Nước Ta định cư ở quốc tế, tổ chức triển khai quốc tế có tính năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn góp vốn đầu tư quốc tế, trừ trường hợp qui định của pháp lý .

2. Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quĩ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Xem thêm: Osce là gì

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất

1. Thu hồi đất so với hộ mái ấm gia đình, cá thể, hội đồng dân cư .

2. Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. (Theo Luật đất đai năm 2013)

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp