Thư Mục Syswow64 Là Gì ?

Trên những phiên bản Windows 64 bit, bạn có hai thư mục Program Files riêng không liên quan gì đến nhau. Nhưng nó không kết thúc ở đó. Bạn cũng có hai thư mục mạng lưới hệ thống riêng không liên quan gì đến nhau, nơi những thư ttmn. mobiện DLL và những tệp thực thi được tàng trữ : System32 và SysWOW64. Mặc dù tên, System32 có rất đầy đủ những tập tin 64 – bit và SysWOW64 có khá đầy đủ những tập tin 32 – bit. Vì vậy, những gì cho ?

System32 là gì?

Thư mục System32 chứa những tệp mạng lưới hệ thống Windows, cả hai tệp thư ttmn. mobiện. DLL được sử dụng bởi những chương trình và những tiện í ; ch chương trình. EXE là một phần của Windows. Trong khi hầu hết những tệp bạn tìm thấy ở đây là một phần của hệ điều hành quản lý Windows, những chương trình ứng dụng của bên thứ ba đôi lúc cũng thiết lập những tệp DLL của riêng chúng vào thư mục này. Bạn đang xem : Thư mục syswow64 là gì Các ứng dụng chạy trên mạng lưới hệ thống của bạn hoàn toàn có thể được setup trong thư mục Program Files của bạn hoặc ở nơi khác, nhưng chúng thường tải những thư ttmn. mobiện toàn mạng lưới hệ thống từ thư mục System32 .

Bạn đang xem: Thư mục syswow64 là gì

Bạn đang đọc: Thư Mục Syswow64 Là Gì ?

Tách các thư ttmn.mobiện 32 bit và 64 bit

*
Trên phiên bản Windows 64 bit, bạn có một thư mục C : Program Files chứa những chương trình 64 bit và những tệp của chúng và thư mục C : Program Files ( x86 ) chứa những chương trình 32 bit và tệp của chúng. ttmn. mobiệc tách những tệp này là hữu í ; ch vì những chương trình 64 bit cần những tệp DLL 64 bit và những chương trình 32 bit cần những tệp DLL 32 bit. Nếu một chương trình 32 – bit đi để tải một tập tin DLL nó cần, tìm thấy một phiên bản 64 – bit, và cố gắng nỗ lực để tải nó, nó sẽ sụp đổ. Bằng cách tách ứng dụng 64 bit và 32 bit thành hai thư mục Tệp chương trình khác nhau, Windows bảo vệ rằng chúng sẽ không bị lẫn lộn và gây ra sự cố. Tuy nhiên, không phải toàn bộ những tệp DLL đều được tàng trữ trong Program Files. Nhiều thư ttmn. mobiện toàn mạng lưới hệ thống đi kèm với Windows được tàng trữ trong C : System32, và một số ít chương trình cũng kết xuất những tệp thư ttmn. mobiện riêng của chúng ở đây. Vì vậy, cũng giống như Windows có những thư mục Program Files 32 – bit và 64 – bit riêng không liên quan gì đến nhau, nó cũng có những phiên bản 32 – bit và 64 – bit riêng không liên quan gì đến nhau của thư mục System32.

System32 và SysWOW64

Trên máy tí ; nh 32 bit, tổng thể những chương trình 32 bit tàng trữ tệp của chúng trong C : Program Files và vị trí ; thư ttmn. mobiện trên toàn mạng lưới hệ thống là C : System32 .

Trên máy tí;nh 64 bit, các chương trình 64 bit lưu trữ các tệp của chúng trong C: Program Files và thư mục C: Windows System32 toàn hệ thống chứa thư ttmn.mobiện 64 bit. Các chương trình 32 bit lưu trữ các tệp của chúng trong C: Program Files (x86) và thư mục toàn hệ thống là C: Windows SysWOW64.

Xem thêm : Bệnh Phong Thấp Là Gì – Nguyên Nhân, Triệu Chứng, Cách Điều Trị Nói chung, bạn sẽ không cần biết điều này. Hệ quản lý Windows và những chương trình bạn sử dụng sẽ tự động hóa đặt những tệp của họ vào đúng vị trí ; và sử dụng đúng thư mục. Tuy nhiên, nếu bạn cần phải thiết lập bằng tay thủ công tệp DLL ở vị trí ; chí ; nh xác hoặc tìm vị trí ; được setup – rất hiếm – bạn sẽ cần phải biết cái nào.

WOW64, Giải thí;ch

*
Phần ” WOW64 ” của tên ở đây đề cập đến ứng dụng ” Windows 32 bit trên Windows 64 bit ” của Microsoft, là một phần của hệ quản lý và điều hành. Điều này được cho phép Windows chạy những chương trình 32 bit trên phiên bản Windows 64 bit. WoW64 chuyển hướng truy vấn tệp để bảo vệ chương trình sẽ hoạt động giải trí thông thường. Ví ; dụ, nếu bạn setup một chương trình 32 bit trên phiên bản Windows 64 bit và nó cố gắng nỗ lực ghi vào thư mục C : Program Files, WoW64 trỏ nó vào C : Program Files ( x86 ). Và, nếu nó muốn truy vấn vào thư mục C : Windows System32, WoW64 trỏ nó vào C : Windows SysWOW64. Windows triển khai điều này bằng cách sử dụng trình chuyển hướng mạng lưới hệ thống tệp.

Tất cả điều này xảy ra tự động và minh bạch trong nền. Chương trình thậm chí; không biết nó đang chạy trên hệ điều hành 64 bit, cho phép các chương trình 32 bit cũ hơn chạy mà không cần sửa đổi trên các phiên bản Windows 64 bit. WOW64 cũng chuyển hướng truy cập đăng ký, đảm bảo có các khu vực riêng biệt của sổ đăng ký cho các chương trình 64 bit và 32 bit.

Vì vậy, tại sao là System32 64-bit, và SysWOW64 32-bit?

Tất cả điều đó đưa tất cả chúng ta trở lại câu hỏi triệu đô la : Tại sao thư mục “ System32 ” 64 bit và SysWOW64 32 bit ? Câu vấn đáp có vẻ như là nhiều ứng dụng 32 bit đã được mã hóa cứng để sử dụng thư mục C : Windows System32. Khi những nhà tăng trưởng biên dịch lại những ứng dụng này cho những phiên bản Windows 64 bit, họ liên tục sử dụng thư mục C : Windows System32. Có, nó là một chút ít ngớ ngẩn rằng một thư mục với ” 32 ” trong tên giờ đây là 64 – bit. Có lẽ Microsoft nên thấy rằng khi họ đặt tên nó là C : Windows System32 vào những năm 90. Tuy nhiên, mặc dầu một lược đồ đặt tên đơn thuần hơn sẽ tốt đẹp, nó không đáng để phá vỡ một loạt những chương trình và tạo thêm nhiều công ttmn. mobiệc cho những nhà tăng trưởng chỉ để đến đó. Điều đó có nghĩa là chúng tôi bị mắc kẹt với System32 và SysWOW64 trong tương lai gần .

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp