Thuỵ điển trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Claes Arne Borg (sinh 18 tháng 8 năm 1901 – 7 tháng 11 năm 1987) là một kình ngư người Thuỵ Điển.

Claes Arne Borg (18 August 1901 – 7 November 1987) was a Swedish swimmer.

WikiMatrix

Anh có thể thấy được Thuỵ Điển vào một ngày đẹp trời.

You can see Sweden on a clear day.

OpenSubtitles2018. v3

Được, cha mẹ tôi ở thuỵ điển

Yes, at my parents in Sweden

opensubtitles2

Cờ không chính thức đại diện cho khu vực thiểu số nói tiếng Thuỵ Điển ở Phần Lan.

Unofficial flag representing the Swedish-speaking minority in Finland.

WikiMatrix

Cả gia đình phải trở về Thuỵ Điển.

The whole industry gotta back the fuck.

WikiMatrix

Tôi nghĩ cha mẹ nuôi bên Thuỵ Điển của cô bé đều là bác sĩ.

I think her Swedish foster parents are both doctors.

OpenSubtitles2018. v3

Vào khoảng năm 1900 miền Bắc Thuỵ Điển bắt đầu được khai thác.

By 1900 tourism began to take off .

WikiMatrix

Và đây là quân đội Thuỵ Điển ngày nay.

This is what the Swedish military does now.

ted2019

Tại Thuỵ Điển, một hệ thống ghế phóng dùng khí nén cũng được thử nghiệm năm 1941.

In Sweden, a version using compressed air was tested in 1941.

WikiMatrix

Tôi sẽ đi Thuỵ Điển với cặp sinh đôi.

I’m going to to Sweden with the twins.

OpenSubtitles2018. v3

1948) 1978 – Gunnar Nilsson, tay đua xe người Thuỵ Điển (s.

1948) 1978 – Gunnar Nilsson, Swedish race car driver (b.

WikiMatrix

Cô đang ở Thuỵ Điển đấy, hiểu chưa?

You are in Sweden now, understand?

OpenSubtitles2018. v3

Đây là mức kinh tế của Thuỵ Điển thời bấy giờ.

This was the economic level at which Sweden was.

ted2019

“Sao dân Ấn Độ lại chơi trò Viking Thuỵ Điển?”

“Why do a bunch of Indians play a Swedish Viking game?”

Literature

Cuộc phát hành chính thức ở Thuỵ Điển vào 16 tháng 2.

Tickets went on marketing Saturday, April 16 .

WikiMatrix

Các pho mát được phục vụ tại nhà hàng Älgens Hus ở Thuỵ Điển.

The cheese is served at the Älgens Hus’ restaurant, located in Sweden.

WikiMatrix

Stockholms KK là một đội bơi Thuỵ Điển của thành phố Stockholm được thành lập năm 1895.

Stockholms KK is a Swedish swim club from Stockholm founded in 1895.

WikiMatrix

Một phụ nữ ở Thuỵ Điển chết do nhiễm khuẩn sau nhiều ngày đến Đức tham quan .

A woman in Sweden died of the infection days after visiting Germany

EVBNews

Noomi Rapace (tiếng Thuỵ Điển: ( nghe); nhũ danh Norén; sinh ngày 28 tháng 12 năm 1979) là diễn viên người Thụy Điển.

Noomi Rapace (Swedish: (listen); née Norén; born 28 December 1979) is a Swedish actress.

WikiMatrix

Cùng lúc hãng truyền thông Nga đưa tin một trong số những người tử vong là người Thuỵ Điển .

Russian media are meanwhile reporting that one of those killed was a Swedish national .

EVBNews

Năm 1960, tất cả những người Thuỵ Điển đều để dành tiền cố để mua một chiếc Volvo như thế này.

And in 1960, all Swedes were saving to try to buy a Volvo like this .

QED

Kebnekaise (phát âm tiếng Thuỵ Điển: ;, tiếng Sami: Giebmegáisi hoặc Giebnegáisi, “Cauldron Crest”) là ngọn núi cao nhất Thụy Điển.

Kebnekaise (Swedish pronunciation: ; from Sami Giebmegáisi or Giebnegáisi, “Cauldron Crest”) is the highest mountain in Sweden.

WikiMatrix

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp