Cổ Phiếu Quĩ ( Treasury Stock Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Cổ phiếu quĩ ( tiếng Anh : Treasury shares ) là CP được mua lại bởi công ty phát hành bằng nguồn vốn hợp pháp và sẽ được tái phát hành trở lại trong khoảng chừng thời hạn theo qui định của pháp lý về sàn chứng khoán .Bạn đang xem : Treasury stock là gì
Xem thêm : 1 Tệ Đài Loan Bằng Bao Nhiêu Tiền Nước Ta, 1 Đài Tệ Bằng Bao Nhiêu Tiền Nước Ta

Cổ phiếu quĩ (Treasury shares/Treasury stock)

Cổ phiếu quĩ trong tiếng Anh là Treasury shares hoặc Treasury stock.

Cổ phiếu quĩ là CP do công ty phát hành và được mua lại bởi chính công ty phát hành bằng nguồn vốn hợp pháp, nhưng nó không bị huỷ bỏ và sẽ được tái phát hành trở lại trong khoảng chừng thời hạn theo qui định của pháp lý về sàn chứng khoán .Điểm độc lạ của CP quĩ với CP đại trà phổ thông :- Các CP quĩ do công ty giữ không được nhận cổ tức, không có quyền biểu quyết và quyền mua CP mới hay tham gia chia phần gia tài khi công ty giải thể- Tổng số CP quĩ không được phép vượt quá tỉ lệ vốn hóa mà lao lý qui định- Khi chia cổ tức cho những CP, CP quĩ đang do công ty nắm giữ được coi là CP chưa bán- Việc công ty mua CP đang lưu hành sẽ làm giảm nguồn vốn chủ sở hữu hay giá trị sổ sách của công ty một lượng bằng giá trị CP công ty đã mua vào- Khi công ty bán ra số CP quĩ đó, giá trị sổ sách của công ty sẽ tăng lên một lượng bằng giá trị CP công ty bán ra. Chênh lệch giữa hai khoản đó được ghi vào thặng dư vốn CP của công ty

 Nguyên tắc kế toán

– Trị giá cổ phiếu quĩ được phản ánh theo giá thực tế bao gồm giá mua lại và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua lại

Xem thêm: High Fashion / Haute Couture là gì?

– TK 419 không phản ánh trị giá CP mà công ty mua của những công ty CP khác vì mục tiêu góp vốn đầu tư- Trường hợp công ty mua lại CP của chính mình phát hành nhằm mục đích muc đích tịch thu CP để hủy bỏ vĩnh viễn ngay khi mua vào thì giá trị CP mua vào không được ghi vào TK 419 mà phải ghi giảm vốn góp- Trị giá của CP quĩ khi tái phát hành hoặc khi sử dụng để trả cổ tức, thưởng … được tính theo chiêu thức bình quân gia quyền- Khi lập BCTC, trị giá thực tiễn của CP quĩ được ghi giảm nguồn vốn kinh doanh thương mại trên bảng cân đối kế toán bằng cách ghi số âm

Tài khoản sử dụng TK 419 – Cổ phiếu quĩ

Bên nợ : Trị giá thực tiễn CP quĩ khi mua vàoBên Có : Trị giá trong thực tiễn CP quĩ được tái phát hành, chia cổ tức hoặc huỷ bỏSố dư bên Nợ : Trị giá thực tiễn CP quĩ hiện đang do công ty nắm giữ

Sơ đồ hạch toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Ví dụ

Năm 2019, công ty A có các nghiệp vụ liên quan đến cổ phiếu quĩ như sau:1. Công ty A mua lại 10.000 cổ phiếu do chính công ty phát hành với giá mua lại là 120.000 đồng/cổ phần, đã thanh toán bằng chuyển khoản. Chi phí liên quan đến việc mua lại cổ phiếu là 10.000.000 đồng đã thanh toán bằng tiền mặt.Năm 2019, công ty A có những nhiệm vụ tương quan đến CP quĩ như sau : 1. Công ty A mua lại 10.000 CP do chính công ty phát hành với giá mua lại là 120.000 đồng / CP, đã thanh toán giao dịch bằng giao dịch chuyển tiền. giá thành tương quan đến việc mua lại CP là 10.000.000 đồng đã giao dịch thanh toán bằng tiền mặt .2. Công ty A tái phát hành 10.000 CP quĩ với giá tái phát hành là 130.000 đồng / CP, đã thu tiền bằng giao dịch chuyển tiền. Biết giá mua lại số CP trên là 120.000 đồng / CP. ( Tái phát hành CP quĩ ra thị trường với giá cao hơn giá thực tiễn mua về )3. Hủy bỏ 10.000 CP quĩ với mệnh giá 100.000 đồng / CP, giá mua lại số CP trên là 120.000 đồng / CP ( Hủy bỏ sau ngày mua )

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp