Excel cho Microsoft 365 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Thêm… Ít hơn

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Bạn đang xem: Trừ số

Giả sử bạn muốn tìm xem có bao nhiêu mặt hàng tồn kho không sinh lợi (trừ các mặt hàng sinh lợi từ tổng hàng tồn kho). Hoặc có thể bạn cần biết có bao nhiêu nhân viên sắp đến tuổi nghỉ hưu (trừ số nhân viên dưới 55 tuổi khỏi tổng số nhân viên).

Bạn muốn làm gì?

Có vài cách để trừ các số, bao gồm:
 

 • Trừ số trong một ô

 • Trừ số trong một khoảng

Trừ số trong một ô

Để thực hiện phép trừ đơn giản, hãy sử dụng toán tử số học (dấu trừ).

Xem thêm: Mẫu phiếu thu, chi trên Excel mới nhất 2021

Ví dụ, nếu bạn nhập công thức =10-5 vào một ô, ô sẽ hiển thị 5 là kết quả.

Trừ số trong một khoảng

Cộng một số âm giống hệt để trừ một số ra khỏi một số khác. Sử dụng hàm SUM để cộng các số âm trong một phạm vi.
 

Lưu ý: Không có hàm SUBTRACT trong Excel. Dùng hàm SUM và chuyển đổi bất kỳ số nào bạn muốn để trừ các giá trị âm của chúng. Ví dụ, SUM(100,-32,15,-6) trả về 77.

Ví dụ

Hãy làm theo các bước sau để trừ các số theo các cách khác nhau:

 1. Chọn tất cả các hàng trong bảng dưới đây, rồi nhấn CTRL-C trên bàn phím của bạn.
   

  Dữ liệu

  15000

  9000

  -8000

  Công thức

  Xem thêm: Cách sử dụng phép trừ trong Excel

  =A2-A3

  Trừ 9000 từ 15000 (bằng 6000)

  -SUM(A2:A4)

  Thêm tất cả số trong danh sách, bao gồm các số âm (kết quả ròng là 16000)

 2. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 3. Để chuyển đổi giữa xem kết quả và xem công thức, hãy nhấn CTRL+’ (dấu cực) trên bàn phím của bạn. Hoặc bấm vào nút Hiển thị công thức (trên tab Công thức).

Sử dụng hàm SUM

Hàm SUM cộng tất cả các số mà bạn chỉ định làm đối số. Mỗi tham đối có thể là phạm vi, tham chiếu ô, mảng, hằng, công thức, hay kết quả từ hàm khác. Ví dụ, SUM(A1:A5) cộng tất cả các số trong phạm vi các ô từ A1 đến A5. Một ví dụ khác là SUM(A1, A3, A5) cộng các số có trong các ô A1, A3 và A5 (A1, A3 và A5 là các đối số).