Trunk Là Gì, Nghĩa Của Từ Trunk, Trunk Là Gì

VTP là gì? Giao thức VTP có vai trò duy trì cấu hình của VLAN và đồng nhất trên toàn mạng. VTP là giao thức sử dụng đường trunk để quản lý sự thêm, xóa, sửa các VLAN trên toàn mạng từ switch trung tâm được đặt trong Server mode.

Bạn đang xem : Trunk là gì

Đường Trunk

VLAN tổ chức trên nhiều switch như vậy, làm sao các thiết bị thuộc cùng một VLAN nằm ở những switch khác nhau có thể liên lạc với nhau? Chúng ta có hai cách để giải thích vấn đề này:

Dùng mỗi kết nối cho từng VLAN

*Có nghĩa là mỗi VLAN ở trên những switch sẽ được liên kết lại bằng một đường liên kết riêng. Theo quy mô trên ta thấy, nếu PC A trong VLAN 10 ở switch 1 muốn liên lạc với PC X trong VLAN 10 ở switch 2, ta phải có một liên kết vật lý nối switch 1 với switch 2 và hai cổng liên kết này phải thuộc cùng VLAN 10 .Tương tự so với VLAN 2 và VLAN 3, ta cần hai liên kết vật lý. Như vậy, với n VLAN được tạo ra tổng số ta phải dùng đến n dây nối để những thành viên trong cùng VLAN hoàn toàn có thể tiếp xúc được với nhau. Điều này gây ra tiêu tốn lãng phí .

Kết nối trunk (đường trunk)

Một kỹ thuật khác để xử lý yếu tố trên là dùng chỉ một liên kết được cho phép tài liệu của những VLAN hoàn toàn có thể cùng lưu thông qua đường này. Người ta gọi liên kết này là đường trunk .*Theo như quy mô trên, tất cả chúng ta chỉ dùng một dây nói switch 1 với switch 2, những thành viên trong cùng VLAN ở những switch khác nhau vẫn hoàn toàn có thể tiếp xúc với nhau. Đường dây như vậy gọi là link trunk lớp 2 .Mỗi thành viên trong cùng VLAN chỉ hoàn toàn có thể thấy thành viên khác trong cùng VLAN với nó. Để PC A hoàn toàn có thể tiếp xúc với PC B hoặc C ( không thuộc cùng VLAN ), cần phải sử dụng thiết bị ở lớp 3 như router hay switch lớp 3 ( Multilayer Switch hay Switch layer 3 ) .Kết nối “ trunk ” là liên kêt Point-to-Point giữa những cổng trên switch với router hoặc với những switch khác. Kết nối trunk sẽ luân chuyển tài liệu của nhiều VLAN trải qua một link đơn và được cho phép lan rộng ra VLAN trên mạng lưới hệ thống mạng .Vì kỹ thuật này được cho phép dùng chung một liên kết vật lý cho tài liệu của những VLAN đi qua nên dể phân biệt được chúng là tài liệu của VLAN nào, người ta gắn vào những gói tin một tín hiệu gọi là “ tagging ”. Hay nói cách khác là dùng một kiểu đóng gói riêng cho những gói tin chuyển dời qua đường “ trunk ” này. Giao thức được sử dụng là 802.1 Q. ( dot1 q ) .

Giao thức 802.1Q

Đây là giao thức chuẩn của IEEE để dành cho việc nhận dạng những VLAN bằng cách thêm vào “ frame header ” đặc biệt quan trọng của một VLAN. Phương thức này còn được gọi là gắn thẻ VLAN ( frame tagging ) .Xem thêm : Tại Sao Không Gõ Được Chữ A Còng, Sửa Lỗi Không Gõ Được Dễ Dàng Nhanh*

Cấu hình VLAN Trunking

Để thông số kỹ thuật đường “ trunk ”, tất cả chúng ta thông số kỹ thuật 2 cổng “ trunk ” như sau ”Switch ( config ) # interface Switch ( config-if ) # switchport mode trunkSwitch ( config-if ) # switchport mode trunk encapsulation dot1q. Lệnh ở đầu cuối là mặc định ở một số ít dòng switch .

Vlan Trunking Protocol (VTP)

VTP là gì?

VTP ( Vlan Trunking Protocol ) là giao thức hoạt động giải trí ở tầng link tài liệu trong quy mô OSI. VTP giúp cho việc thông số kỹ thuật VLAN luôn như nhau khi thêm, xóa, sửa thông tin về VLAN trong mạng lưới hệ thống mạng .

Hoạt động của VTP

VTP gửi thông điệp tiếp thị qua “ VTP domain ” mỗi 5 phút một lần, hoặc khi có sự biến hóa xảy ra trong quy trình thông số kỹ thuật VLAN. Một thông điệp VTP gồm có “ rivision-number ”, tên VLAN ( VLAN name ), số hiệu VLAN. Bằng sự thông số kỹ thuật VTP Server và việc tiếp thị thông tin VTP toàn bộ những switch đều đồng điệu về tên VLAN và số liệu VLAN của toàn bộ những VLAN .Một trong những thành phần quan trọng trong những thông tin tiếp thị VTP là tham số “ revision-number ”. Mỗi thành phần VTP server kiểm soát và điều chỉnh thông tin VLAN, nó tăng “ revision-number ” lên 1, rồi sau đó VTP Server mới gửi thông tin tiếp thị VTP đi. Khi một switch nhận một thông điệp VTP với “ revision-number ” lớn hơn, nó sẽ update thông số kỹ thuật VLAN .*

VTP hoạt động ở một trong 3 cơ chế sau:

Server

ClientTransparent*Switch ở chính sách VTP Server hoàn toàn có thể tạo, chỉnh sử và xóa VLAN. VTP server lưu thông số kỹ thuật VLAN trong NVRAM của nó. VTP Server gửi thông điệp ra tổng thể những cổng ” trunk ” .Switch ở chính sách VTP client không tạo, sửa và xóa thông tin VLAN. VTP Client có tính năng cung ứng theo mọi sự đổi khác của VLAN từ Server và gửi thông điệp ra tổng thể những cổng “ trunk ” của nó. VTP Client đồng điệu thông số kỹ thuật VLAN trong mạng lưới hệ thống .Switch ở chính sách transparent sẽ nhận và chuyển tiếp những thông điệp tiếp thị VTP do những switch khác gửi đến mà không chăm sóc đến nội dung của những thông điệp này. Nếu “ transparent switch ” nhận thông tin update VTP nó cũng không update vào cơ sở tài liệu của nó ; đồng thời nếu thông số kỹ thuật VLAN của nó có gì đổi khác, nó cũng không gửi thông tin update cho những switch khác. Trên “ transparent switch ” chỉ có một việc duy nhất là chuyển tiếp thông điệp VTP. Switch hoạt động giải trí ở “ transparent-mode ” chỉ hoàn toàn có thể tạo ra những VLAN cục bộ. Các VLAN này sẽ không được tiếp thị đến những switch khác .

Cấu hình VTP

Cấu hình VTP domain

Switch ( config ) # vtp domain

Cấu hình VTP mode

Switch (config) #vtp

Lệnh xem cấu hình VTP

Switch # show vtp status

Ví dụ: Cho sơ đồ mạng:

*

Mô tả:

Hai switch liên kết với nhau qua đường “ trunk ”Tạo 3 vlan : VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30 trên SW1Cấu hình VTP để những thông tin những VLAN trên SW1 update cho SW1Trên SW1 : VLAN 10 ( Fa0 / 2 – Fa0 / 4 ), VLAN 20 ( Fa0 / 5 – Fa0 / 7 ), VLAN 30 ( Fa0 / 8 – Fa0 / 10 )Trên SW2 : VLAN 10 ( Fa0 / 4 – Fa0 / 6 ), VLAN 20 ( Fa0 / 7 – Fa0 / 9 ), VLAN 30 ( Fa0 / 10 – Fa0 / 12 )

Các bước cấu hình:

Cấu hình Sw1 làm VTP Server

Thiết lập VTP domain: kinhdientamquoc.vn, VTP mode Server và tạo các VLAN

Sw1 # config terminalSw1 (config) # vtp mode serverSw1 (config) # vtp mode kinhdientamquoc.vnSw1 (config) # vlan 10 name KY THUATSw1 (config) # vlan 20 name KINH DOANHSw1 (config) # vlan 30 name MARKETINGCấu hình đường trunk và cho phép tất cả các VLAN qua đường trunk

Sw1 (config) # interface f0/1Sw1 (config-if) # switchport mode trunkSw1 (config-if) # switchport mode trunk encapsulation dot1qGán các port vào các VLAN

Sw1 (config) # int range f0/2 – 4Sw1 (config-if-range) # switchport mode accessSw1 (config-if-range) # switchport mode access vlan 10Sw1 (config) # int range f0/5 – 7Sw1 (config-if-range) # switchport mode accessSw1 (config-if-range) # switchport mode access vlan 20Sw1 (config) # int range f0/8 – 10Sw1 (config-if-range) # switchport mode accessSw1 (config-if-range) # switchport mode access vlan 30Kiểm tra cấu hình

Switch # show vlanSwitch # show vtp statusCấu hình Sw2 làm VTP client:Cấu hình VTP domain: ZIONCOM, VTP mode client

Sw2 (config) # vtp mode ZIONCOMSw2 (config) # vtp mode clientCấu hình trunking trên cổng f0/1 của Sw2

Sw2 (config) # interface f0/1Sw2 (config-if) # switchport mode trunkSw2 (config-if) # switchport mode trunk encapsulation dot1qGán các port vào các vlan

Sw2 (config) # int range f0/4 – 6Sw2 (config-if-range) # switchport mode accessSw2 (config-if-range) # switchport mode access vlan 10Sw2 (config) # int range f0/7 – 9Sw2 (config-if-range) # switchport mode accessSw2 (config-if-range) # switchport mode access vlan 20Sw2 (config) # int range f0/10 – 12Sw2 (config-if-range) # switchport mode accessSw2 (config-if-range) # switchport mode access vlan 30Kiểm tra lệnh cấu hình

Switch # show vlanSwitch # show int interfaceSwitch # show vtp statusSwitch # show vtp counters : kiểm tra số lần gửi và nhận thông tin trunkingTóm lại, VTP hoạt động giải trí đa phần là giống hệt những thông tin VLAN trong cùng một VTP domain giúp giảm đi sự thông số kỹ thuật giống nhau trong những switch. Qua bài viết trên chắc những bạn phần nào đã hiểu rõ về VTP là gì và thông số kỹ thuật VTP đơn thuần .

  • Web responsive là gì
  • Khi máy tính bị treo thì làm thế nào
  • Carousel facebook là gì
  • Trẻ sơ sinh bị nấc? nguyên nhân và cách phòng tránh hiệu quả

Switch ( config ) # vtp

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp