Upstream là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Upstream là gì?

Upstream là Thượng nguồn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Upstream – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong mạng máy tính, thượng nguồn tương quan đến việc gửi tài liệu từ máy khách hoặc máy tính cục bộ với sever hoặc máy chủ từ xa. truyền ngược dòng hoàn toàn có thể mất vài hình thức, và vận tốc mà tại đó những tài liệu được chuyển từ máy cục bộ đến một máy chủ được gọi là vận tốc tải. Thượng nguồn là trái ngược với hạ lưu, trong đó đề cập tới tài liệu được chuyển từ một sever để một machine. When địa phương đề cập đến những nút Internet, một nút đó là thân mật hơn với những đường trục Internet được cho là thượng nguồn của một node hơn đó là xa từ xương sống .

Giải thích ý nghĩa

Giao thông phía thượng lưu có thể được tạo ra bằng cách tải lên các tập tin hoặc gửi email đến một máy chủ. Thượng nguồn cũng có thể tham khảo các tín hiệu truyền đi từ máy tính của người dùng cuối để cung cấp dịch vụ truyền hình cáp. Hơn nữa, tốc độ thượng nguồn là cực kỳ quan trọng cho người sử dụng phần mềm peer-to-peer. Thông thường, giao thông hạ lưu nhiều đồ sộ hơn lưu lượng thượng nguồn. dịch vụ DSL không đối xứng làm cho tốc độ thượng nguồn chậm hơn so với tốc độ hạ lưu. Này được thực hiện bằng cách đặt ít băng thông cho giao thông ở thượng nguồn và cung cấp thêm băng thông cho giao thông hạ lưu.

Xem thêm: Spirometry là gì

What is the Upstream? – Definition

In computer networks, upstream refers to sending data from the client or local computer to the server or remote host. Upstream transmissions can take several forms, and the speed at which the data is transferred from the local machine to a server is known as the upstream rate. Upstream is the opposite of downstream, which refers to data transferred from a server to a local machine. When referring to Internet nodes, a node that is closer to the Internet backbone is said to be upstream of a node than that is farther away from the backbone .

Understanding the Upstream

Upstream traffic can be generated by uploading files or sending emails to a server. Upstream can also refer to signals transmitted from an end user’s computer to a cable service provider. Moreover, upstream speeds are extremely important for peer-to-peer software users. Typically, downstream traffic is more voluminous than upstream traffic. Asymmetric DSL services render slower upstream speeds than downstream speeds. This is done by reserving less bandwidth for upstream traffic and providing more bandwidth for downstream traffic .

Thuật ngữ liên quan

  • Client
  • Server
  • Peer-to-Peer Architecture (P2P Architecture)
  • Webware
  • Digital Subscriber Line (DSL)
  • Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL)
  • Downstream
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: Upstream là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp