Value Engineering là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   
Tiếng Anh
Value Engineering
Tiếng Việt
Công Trình Giá Trị

Chủ đề
Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Value Engineering là gì?

Kỹ thuật giá trị ( VE ) là một giải pháp có mạng lưới hệ thống để cải tổ “ giá trị ” của sản phẩm & hàng hóa hoặc mẫu sản phẩm và dịch vụ bằng cách sử dụng kiểm tra công dụng. Giá trị như được định nghĩa, là tỷ suất của hàm với ngân sách. Giá trị do đó hoàn toàn có thể được thao tác bằng cách cải tổ tính năng hoặc giảm ngân sách. Đây là một nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật giá trị mà những công dụng cơ bản được bảo tồn và không bị giảm do hậu quả của việc theo đuổi những nâng cấp cải tiến giá trị. Thuật ngữ “ quản trị giá trị ” đôi lúc được sử dụng như một từ đồng nghĩa tương quan của “ kỹ thuật giá trị ” và cả hai đều thôi thúc việc lập kế hoạch và phân phối những dự án Bất Động Sản với hiệu suất được cải tổ .

  • Value Engineering là Công Trình Giá Trị.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Value Engineering nghĩa là Công Trình Giá Trị.

Lý do đằng sau kỹ thuật giá trị như sau: nếu các nhà tiếp thị mong đợi một sản phẩm trở nên lỗi thời về mặt thực tế hoặc phong cách trong một khoảng thời gian cụ thể, họ có thể thiết kế nó chỉ tồn tại trong vòng đời cụ thể đó. Các sản phẩm có thể được chế tạo với các thành phần cao cấp hơn, nhưng với kỹ thuật giá trị thì không phải vì điều này sẽ gây ra một chi phí không cần thiết cho nhà sản xuất, và ở một mức độ hạn chế cũng làm tăng chi phí cho người mua. Giá trị kỹ thuật sẽ giảm những chi phí này. Một công ty thường sẽ sử dụng các thành phần rẻ nhất đáp ứng các dự đoán trọn đời của sản phẩm.

Xem thêm: Spirometry là gì

 

Definition: Value engineering (VE) is a systematic method to improve the “value” of goods or products and services by using an examination of function. Value, as defined, is the ratio of function to cost. Value can therefore be manipulated by either improving the function or reducing the cost. It is a primary tenet of value engineering that basic functions be preserved and not be reduced as a consequence of pursuing value improvements. The term “value management” is sometimes used as a synonym of “value engineering”, and both promote the planning and delivery of projects with improved performancen.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Value Engineering

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Value Engineering là gì? (hay Công Trình Giá Trị nghĩa là gì?) Định nghĩa Value Engineering là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Value Engineering / Công Trình Giá Trị. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Source: https://lava.com.vn
Category: Hỏi Đáp