Xóa một trang trong Word

Để xóa một trang có chứa văn bản, đồ họa hoặc đoạn văn trống, hãy chọn nội dung để xóa, rồi nhấn Delete. Bạn cũng có thể thực hiện điều này:

 1. Bấm hoặc nhấn vào vị trí bất kỳ trong trang bạn muốn xóa, nhấn Ctrl+G.

  Bạn đang xem: Xóa một trang trong Word

 2. Trong hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  Xem thêm: Copy từ Word sang Cad?

 3. Nhấn Enter trên bàn phím của bạn, rồi chọn Đóng.

 4. Xác minh đã chọn nội dung trên một trang, rồi nhấn Delete trên bàn phím.

 1. Bấm hoặc nhấn vào vị trí bất kỳ trong trang bạn muốn xóa, nhấn Option+⌘+G.

 2. Trong hộp Nhập số trang, nhập số \page.

  Xem thêm: 3 cách xóa khoảng trắng và xóa trang trắng trong Word nhanh, đơn giản

 3. Nhấn Enter trên bàn phím của bạn, rồi chọn Đóng.

 4. Xác minh đã chọn nội dung trên một trang, rồi nhấn Delete trên bàn phím.

Để loại bỏ trang trống ở giữa hoặc cuối tài liệu, hãy xem Xóa trang trống.

Nguồn: https://lava.com.vn
Danh mục: Word